Biologisch

Wij staan achter biologisch

Zeg je Smaakt, dan zeg je biologisch. Het is onze droom om biologisch eten voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. En om dat te bereiken zijn wij dag in dag uit met veel liefde en passie bezig met het ontwikkelen, produceren en distribueren van biologische producten.

Waarom biologisch zou je denken? Wij geloven oprecht dat het onze verantwoordelijkheid is om goed voor onze aarde te zorgen, met aandacht voor mens, dier en natuur. Alle keuzes die wij maken zijn altijd met de gezondheid van de aarde in ons achterhoofd, en biologische voeding kan volgens ons van grote invloed zijn op die gezondheid.

Biologische producten zijn puur, van hoogwaardige kwaliteit en met hoge voedingswaardes. Wij staan achter biologisch, omdat het goed is voor je lijf, goed voor de wereld en bovenal smaakvol!

Smaakt biologisch
Wat is biologisch?

Biologische voeding wordt onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden geproduceerd, waarbij een zo gezond mogelijk ecosysteem wordt gecreëerd. In de landbouw betekent het dat er wordt gewerkt met compost en natuurlijke mest, zonder chemisch-synthetische hulpmiddelen (pesticiden) en GMO (genetisch gemodificeerd) vrij. De Smaakspecialist kiest zorgvuldig de grondstoffen en werkt samen met biologisch gecertificeerde leveranciers. Bij het verwerken van voeding is het van belang de producten zo puur en natuurlijk mogelijk te houden, zonder kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen en conserveermiddelen.

Europees keurmerk

Biologische voeding moet aan strenge eisen voldoen en wordt gecontroleerd bij de boer, de producent én in de winkel. Skal Biocontrole zet zich als onafhankelijk toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland. Pas als aan alle eisen wordt voldaan mogen producten van het Europees keurmerk voor de biologische landbouw worden voorzien, het bekende groene blaadje. Ook op de naleving van de Europese regels vanuit de overheid wordt streng gecontroleerd. Smaakt is er dan ook trots op dat onze producten het Europees keurmerk mogen dragen.

Goed voor het mileu

Vitale bodem & minder CO2

Net zoals wij ons lichaam moeten voeden, moet je ook de bodem waarop gewassen groeien voeden. Als een boer zijn land niet voedt wordt het onvruchtbaar, ziek en zo goed als levenloos. Minder intensief gebruik van het land, zo min mogelijk pesticiden en kunstmest en vruchtwisseling bij biologische teelt dragen bij aan de bodemvitaliteit. Uit onderzoek blijkt bovendien dat biologische landbouw, wat bijdraagt aan een goed doorvoede bodem, meer CO2 vastlegt dan reguliere landbouw. Zo vermindert dus de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.

Bij reguliere landbouw worden aan het land kunstmeststoffen, pesticiden en chemicaliën toegevoegd en het land wordt twee keer per jaar omgeploegd. Bij het omploegen van de grond komt CO2 vrij, terwijl er weinig tot geen koolstof uit de planten in de bodem wordt opgeslagen.

Vruchtbare schone aarde

Bovendien kunnen, doordat er bij biologisch productie geen chemische pesticiden worden gebruikt, deze schadelijke stoffen ook niet via de bodem in het drinkwater terecht komen. Daarnaast kunnen op een gezond stuk land heel lang producten worden verbouwd, zonder uitputting. Daarom is op de lange termijn de productie van biologische gewassen veel hoger per vierkante meter dan bij reguliere landbouw. Zo kunnen we uiteindelijk meer voedsel produceren met de natuurlijke bronnen die we hebben.

Biologische landbouw

Dus wat doet een biologische boer nu precies anders dan in de reguliere landbouw? Een biologische boer:

  • gebruikt in principe biologisch uitgangsmateriaal (GMO vrij).
  • gebruikt geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen.
  • past vruchtwisseling toe (op de landbouwgrond wisselen verschillende gewassen elkaar af, om bodemziekten te voorkomen, voor de bodemvruchtbaarheid, voor de bodemstructuur en het onderdrukken van onkruid).
  • kiest rassen die voor biologische landbouw geschikt zijn.
  • gebruikt alleen toegestane meststoffen (bovendien zit daar een maximum aan).
  • zet natuurlijke vijanden in tegen parasieten.
  • mag onkruid alleen mechanisch of d.m.v. verbranden bestrijden.
  • mag alleen de bodem bedekken met materiaal dat afbreekbaar is.
  • laat zijn gewassen in principe in de bodem groeien.

Biodiversiteit

Biologische landbouw streeft naar zelfregulering van de natuur en een zo groot mogelijke veerkracht van organismen, wat de ecosystemen versterkt. Biodiversiteit wordt gemeten aan de hand van aantallen en verscheidenheid van levende organismen binnen een ecosysteem. De aanpak van biologische boeren ondersteunt en stimuleert deze biodiversiteit. Zo komen op biologische boerderijen meer (wilde) plantensoorten, insecten en micro-organismen voor. Denk aan de met uitsterven bedreigde bij. Dit heeft ook weer te maken met het afzien van chemische bestrijdingsmiddelen, de organische bemesting, de vruchtwisseling en het minder intensieve gebruik van het landschap.

 

Dierenwelzijn

In de biologische veehouderij worden er strenge eisen gesteld aan het houden van de dieren, zoals stalruimte, buitenuitloop, diervoeding en gezondheidszorg. Het uitgangspunt is dat de boer zoveel mogelijk rekening houdt met de natuurlijke behoeften en gedragingen van een dier, binnen de grenzen van wat economisch haalbaar is. Zo worden bij biologische kippen de snavels niet gekapt en hebben de kippen altijd een vrije uitloop naar buiten.

Gezondheid

De gezondheid van mensen kan niet los gezien worden van gezonde ecosystemen met een gezonde bodem, gewassen en dieren. Daarom worden bij de biologische productie kunstmest, diergeneesmiddelen en additieven die gezondheidseffecten zouden kunnen hebben zoveel mogelijk vermeden. Daarnaast kan er bij biologische landbouw geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen in het omringende water terechtkomen.